logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ikke VVM-pligt af etablering af midlertidig jorddepot på vejareal, matrikel nr. 7000b på Bülowsvej, 6400 Sønderborg

Opdateret 20.04.2020

Sønderborg Kommune har den 20. april 2020 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 18. maj 2020.