logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ikke VVM-pligt af etablering gasoliekedel på Kobberholmvej 15, Adsbøl, 6300 Gråsten, samt tilhørende transmissionsledning

Opdateret 11.02.2022

Sønderborg Kommune har den 11. februar 2022 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Projektet omfatter opstilling af en gasoliekedel til midlertidig forsyning, maks. 1 års drift, af Adsbøl, samt tilhørende transmissionsledninger

Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 11. marts 2022.