logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ikke VVM-pligt af skovrejsning ved Helved

Opdateret 25.05.2020

Sønderborg Kommune har d. 20. maj 2020 truffet afgørelse om, at skovtilplantning på matr.nr. 211 og 246 Helved, Notmark ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er d. 22. juni 2020.