logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ikke VVM-pligt af terrænregulering langs adgangsvej til biogasanlæg fra Felstedvej, 6300 Gråsten

Opdateret 23.05.2022

Sønderborg Kommune har den 23. maj 2022 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 20. juni 2022.