logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ikke VVM-pligt for skovrejsningsprojekt ved Stenderup Mose og Ragebøl

Opdateret 07.11.2018

Sønderborg Kommune har den 7. november 2018 truffet afgørelse om, at et skovrejsningsprojekt på matr.nr. 4b, 39, 162 Ragebøl, Dybbøl, 110 Dybbøl, Dybbøl, 204 Sottrup, Sottrup og 201 Stenderup  ved Stenderup Mose og Ragebøl ikke er VVM-pligtigt.

Skovrejsning er opført på bilag 2, punkt 1 d, nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.