logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til nyt enfamiliehus

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 492d, Holm, Nordborg der ligger på Baunbjergvej 13, holm , 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven. Samt dispensation fra lokalplan 202 Landsbyen Holm.