logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse og VVM-screening af solcelleanlæg på terræn

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at opføre et solcelleanlæg på terræn på ejendommen matr. nr. 80 Ulkebøl Ejerlav, Ulkebøl, der ligger på Nørremark 3, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.
Sønderborg Kommune vurderer på baggrund af en VVM-screening, at etablering af solcelleanlægget ikke er VVM-pligtigt.