logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse fra butik til bolig

Opdateret 08.11.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at oprette en ny boligenhed i et tidligere erhvervsareal (butik) på ejendommen matr.nr. 123 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kværsgade 21, 6300 Gråsten. Jævnfør §