logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse fra erhverv til beboelse

Opdateret 09.10.2019

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at ændre anvendelse fra erhverv til 129 m² privat beboelse på matr. nr. 125 Adsbøl, Gråsten-Adsbøl. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.