logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse fra stald til gildesal

Opdateret 08.10.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelsen af 145 m² stald til en gildesal på ejendommen matr.nr. 42 Dynt, Broager, der ligger på Skeldebro 9, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Samtidig meddeles en lovliggørende landzonetilladelse til et skur på 35 m2, et halvtag på 15 m2 samt et drivhus på 12 m2.