logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse fra udhus til bolig

Opdateret 22.11.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at inddrage 37 m² udhus til bolig på ejendommen matr.nr. 108 Snogbæk, Sottrup, der ligger på Kasmosevej 14, 6400 Sønderborg. Samtidig lovliggøres bygning 4 og 6 opført i 1960´erne til garage inklusiv overdækning mod vest. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om anvendelse af bebyggelse i landzone.