logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at ændre anvendelsen af et udhus til beboelse

Opdateret 10.05.2022

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelsen af 87 m2 udhus til beboelse på ejendommen matr.nr. 16 Mølmark, Broager, der ligger på Mølmark 2, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.