logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at ændre en bolig til udhus

Opdateret 09.06.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelse fra helårsbolig til udhus for matr. nr. 218, Tandslet ejerlav, Tandslet, der ligger på Mommarkvej 320, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.