logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til ændret anvendelse

Opdateret 04.10.2019

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelse af udhuset på 99 m² (grundplan) og en lille mellembygning på 30 m² til beboelse på ejendommen matr.nr. 90A Kettingskov, Asserballe, der ligger på Pindesholm 27, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.