logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af 50 m² udhus til bolig

Opdateret 20.05.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at opføre inddrage 50 m² udhus til beboelse på matr.nr. 6 Nørreskov, Egen, der ligger Flædbækvej 36, 6430 Nordborg, Jævnfør § 35, stk. 1 om ændret anvendelse af bebyggelse i planloven.