logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra erhverv til beboelse

Opdateret 30.06.2022

Sønderborg Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelse fra indbygget udhus på 100 m² til beboelse på 60 m² samt overdækket terrasse på 40 m² på ejendommen matr.nr. 22, der ligger på Lambjerg Mølle 3, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.