logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra erhverv til bolig

Opdateret 21.08.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at foretage en anvendelsesændring af 60 m² erhverv til beboelse ved etablering af ny boligenhed på 154 m² på ejendommen matrikel nr. 1 af Tandslet Ejerlav, Tandslet. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.