logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra garage/stald til beboelse

Opdateret 22.03.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelsen af 30 m2 fra garage til beboelse samt 95 m2 fra stald til beboelse på ejendommen matr.nr. 58 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Lyngtoft 4, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.