logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra stald til bolig

Opdateret 09.10.2019

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at ændre anvendelsen fra 53 m² staldbygning (BBR 2) til beboelse (BBR 1), Pindesholm 28, 6440 Augustenborg, 102A, Kettingskov, Asserballe. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.