logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra udhus til formidlingshus

Opdateret 09.02.2022

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelsen af et eksisterende hønsehus til et formidlings- og madpakkehus og udvide det med 36 m2 til opbevaring af haveredskaber på ejendommen matr.nr. 198 Kær, Ulkebøl, der ligger på Løkkegårdsvej 3, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse samt opførelse af ny bebyggelse i landzone.