logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til ændret anvendelse og ombygning

Opdateret 22.06.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelse, ombygning og udvidelse af tidligere tysk lejrskole til fritidsbolig på ejendommen matr.nr. 356 Skelde, Broager, der ligger på Frydenlund 7, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.