logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til anlæg af udslagsbane

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at anlægge en udslagsbane med udslagspladser, anlægge tre søer, åbne et rørlagt vandløb og anlægge en bunker på Benniksgaard Golf Course, matr.nr. 1443 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs. Tilladelsen gives i medfør af § 35 stk. 1 i planloven.