logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at anvende et areal til mellemdepot, til opbevaring af sand og grus, og dispensation fra lokalplan 1.9-1

Opdateret 17.07.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse, og meddeler dispensation fra lokalplan 1.9-1 til, som ansøgt, at anvende arealet til mellemdepot til opbevaring af sand og grus for en 3 årig periode med efterfølgende reetablering, på ejendommen matr.nr. 280 Nordborg, der ligger på Oksbølvej 15, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.