logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til autoværksted

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at et etablere autoværksted på ejendommen matr.nr. 29, Notmarkskov, Notmark der ligger på adressen Svinget 8, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.