logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til carport og udhus

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende integreret carport og bibeholdelse af udhus på 16 m2 på ejendommen matr.nr. 144 Skelde, Broager, der ligger på Skeldekobbel 35, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.