logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til en ekstra boligenhed

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til en ekstra boligenhed på ejendommen matr.nr. 93 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs, der ligger på Sandagervej 8A og 8B, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.