logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til en garage

Opdateret 01.03.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en ny garagebygning på 73 m² på matr. nr. 112 Dyndved, Egen, der ligger på Dyndved Søndergade 1B, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.