logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til erstatningsbyggeri med ændret anvendelse

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at erstatte tidligere udhus med en beboelsesbygning på ejendommen matr.nr. 108 Kær, Ulkebøl, der ligger Skovhuse 7, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.