logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at erstatte nuværende garage

Opdateret 02.06.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre garage på 120 m² og lovliggørelse af overdækket terrasse på 33 m² på ejendommen matr.nr. 326 Rinkenæs ejerlav, Rinkenæs, der ligger på Melskovvej 19, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.