logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at etablere en 42 m høj antennemast

Opdateret 20.11.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere en 42 m høj antennemast samt tilhørende teknikskabe til mobilsignal på ejendommen matr.nr. 522 Svenstrup Ejerlav, Svenstrup, Sandbjergvej 1, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af nyt anlæg i landzone.