logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at etablere en beboelsespavillon

Opdateret 25.09.2019

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere en midlertidig beboelsespavillon på 50 m² og samt overdækning på 7 m² på ejendommen matr.nr. 4 Gammelgab, Broager, der ligger på Sollund 6, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.