logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at etablere en paintball-bane

Opdateret 05.01.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere en
cirka 5000 m2 paintball-bane på ejendommen matr.nr. 92 Ladegård, Kværs,
der ligger på Kværsløkke 24, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven
om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.