logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at etablere en ridebane

Opdateret 29.04.2022

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere en ridebane på 20 x 55 meter på ejendommen matr.nr. 101 Hundslev, Notmark, der ligger på Kanalvej 1, Notmark, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.