logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at etablere to omklædningshytter, en sliske og et ’fortov’ på Mommark Marina

Opdateret 23.11.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere to offentligt tilgængelige omklædningshytter med sauna på hver ca. 49,5 m² samt en offentlig tilgængelig sliske ned til stranden og et fortov/terræntæppe hen over stranden på ejendommen matr.nr. 2 Mommark, Lysabild, der ligger på Mommark Marina, Mommarkvej 380, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone