logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 375 Hundslev, Notmark, der ligger på Kanalvej 10, 6440 Augustenborg

Opdateret 29.06.2022

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på staldbygningens tagflade svarende til 155 m2 på ejendommen matr. nr. 375 Hundslev, Notmark, der ligger på Kanalvej 10, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.