logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 503 Skovby, Lysabild, der ligger på Skovbyvej 73a, 6470 Sydals

Opdateret 12.05.2022

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere et solcelleanlæg på den sydvendte tagflade af bygningen på ejendommen matr.nr. matr.nr.1105b, Skovby, Lysabild, der ligger på Skovbyvej 73 A, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.