logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere et vandhul på matr. nr. 3 Asserballe Ejerlav, Asserballe, beliggende ved Bygaden 33, Augustenborg, jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.