logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Landzonetilladelse til forsinkelsesbassin, adgangsvej og udstykning

Opdateret 19.05.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udstykke og anlægge en adgangsvej og et forsinkelsesbassin til overfladevand på ejendommen matr.nr. 3a Broager Ejerlav, Broager, der ligger på Broagervigvej, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1.