logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at frastykke en bygningsparcel fra en landbrugsejendom

Opdateret 07.09.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at frastykke en bygningsparcel fra en landbrugsejendom på ejendommen matr.nr. 8, Skodsbøl, Broager der ligger på Nørregade 22, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om udstykning i landzone.