logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til fritliggende pavillon

Opdateret 19.07.2019

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at lovliggøre en fritliggende pavillon på 19 m² på ejendommen matr.nr. 380 af Stevning – Svenstrup, der ligger på Stevning Gade 2B, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.