logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til fritliggende pavillon

Opdateret 01.11.2019

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at lovliggøre den fritliggende pavillon på 14 m² på ejendommen matr.nr. 172 Svenstrup, Svenstrup, der ligger på Egebjergvej 12, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.