logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at genopføre en lade og garage

Opdateret 23.04.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at genopføre en lade/garage på i alt 368 m² på ejendommen matr.nr. 10a Adsbøl, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Kobberholmvej 56, 6300 Gråsten. Herudover gives tilladelse til et mindre oplag, som vist på ovenstående foto. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af bebyggelse og ændret anvendelse i landzone.