logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at genopføre en ny garage samt dispensation fra lokalplan 202 Landsbyen Holm på ejendommen matr.nr. 221 samt 330 Holm, Nordborg, der ligger på Møllegade 11, 6430 Nordborg

Opdateret 20.05.2022

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en ny garage på ejendommen matr.nr. 221 samt 330 Holm, Nordborg, der ligger på Møllegade 11, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone. Der gives samtidig dispensation fra § 8, stk. 3, i lokalplan 202 Landsbyen Holm, til at genopføre garagen med en taghældning på 45 grader.