logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at genopføre udhuslænge som stuehus/udhus og dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Opdateret 11.06.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at genopføre udhuslænge som stuehus / udhus på ejendommen matr. nr. 111 Kær. Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13, 6400 Sønderborg. Jævnfør §35, stk. 1 i planloven og §18 og §65 i naturbeskyttelsesloven.