logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Landzonetilladelse til at grave en sø i Rode Skov, Gråsten

Opdateret 03.07.2019

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at grave en sø i Rode Skov, en del af Gråstenskovene, matr.nr. 608 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.