logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at grave en sø på matr. nr. 130 Notmark Ejerlav, Notmark

Opdateret 20.10.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at grave en sø på matr.nr. 130 Notmark Ejerlav, Notmark, jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.