logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at indrette eksisterende garage til autoværksted

Opdateret 16.06.2021

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at indrette eksisterende garage til autoværksted på ejendommen matr.nr. 32 Lebøl,
Tandslet, der ligger på Lebølvej 33, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.