logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at indrette en tidligere kostald til fjerkræslagteri

Opdateret 26.05.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at indrette en tidligere kostald til et mindre fjerkræslagteri på ejendommen matr.nr. 53 Skodsbøl, Broager, Skodsbølvej 71, 6310 Broager.  Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse