logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til lovliggørelse af uopvarmet anneks

Opdateret 26.09.2019

Sønderborg Kommune giver som ansøgt landzonetilladelse til lovliggørelse af uopvarmet anneks på 24 m² på ejendommen matr.nr. 163 Broballe, Oksbøl, der ligger på Spangsmosevej 38, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.