logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til to mobile hønsehuse matr. 601, Gråsten Gods

Opdateret 02.06.2021

Landzonetilladelse til at placerer to mobile hønsehuse på hver ca. 31 m2 øst for projektet ”Haver til maver” på matr. 601, Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl ved Gråsten Landbrugsskole”

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at placerer to mobile hønsehuse, der ligger på matr.nr. 601. Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl.

Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.